Home Đồ chơi & Quà tặng Thú cảnh Gà tre lai 75.gà tuyển

lối đá tốc độ cao..gà nạp giỏi..ăn lông nhiều ..gà mẽ đá cựa tốt.cao ráo dáng mạnh.lông hình đầy đủ.. ....ai cần alo a

Thông tin liên hệ: Mai Quốc Thái - Điện thoại: 0913611113

Xin vui lòng đăng nhập để gửi bình luận