Home Đồ chơi & Quà tặng Thú cảnh Gà tre lai & gà nòi Điều vàng chân xanh 2x
chào mọi người...đây la những chú gà mẽ.bít đá lông hình phụng vĩ, bít xài cựa. hình 3 ...e gà xám điều đã win 1x nha mọi người...Hình 4..điều vàng chân xanh 2kg4 win 2x nhanh chóng..cán vẩy vấn sáo...e này nhanh như tia chớp... lông lá bao la.....ai cần liên hệ a....

Thông tin liên hệ: Mai Quốc Thái - Điện thoại: 0913611113

Xin vui lòng đăng nhập để gửi bình luận