Home Đồ chơi & Quà tặng Thú cảnh Trống tre mỹ

Có vài e gà tre MỸ ..trạng 1kg2...lông hình phũ phê,dáng gà cao...bảo đảm xài cựa nhìu ai cần thi alo a.

Thông tin liên hệ: Mai Quốc Thái - Điện thoại: 0913611113

Xin vui lòng đăng nhập để gửi bình luận